Tabela przedstawiająca przybliżone wagi obrączek o szerokości 4mm, przy poszczególnych grubościach i rozmiarach

4mm