Tabela przedstawiająca przybliżone wagi obrączek o szerokości 5mm, przy poszczególnych grubościach i rozmiarach

5mm