Tabela przedstawiająca przybliżone wagi obrączek o szerokości 6mm, przy poszczególnych grubościach i rozmiarach

6mm