Tabela przedstawiająca przybliżone wagi obrączek o szerokości 7mm, przy poszczególnych grubościach i rozmiarach

7mm