Reklamacje

Reklamacja i gwarancja

 

 

 

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie

  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •